احسان عباسی

احسان عباسی

«احسان عباسی» در آثاری همچون «تصمیم منطقی»، «پرستاران»، «چرخ فلک»، «سمفونی تولد»، «نقطه کور»، «مشکل گیتی»، «دوباره زندگی»، «هشتگ»، «انزوا»، «پرسه در حوالی من»، «آپاندیس»، «گاهی»، «یک کیلو و بیست و یک گرم» به عنوان «بازیگر»، «مشاور رسانه‌ای»، «دستیار فیلمبردار» حضور داشته است.

 

کارهای دیگر:

احسان عباسی، بازی در نمایش‌های بازارعاشقان، گل و قداره، پانتآ، رفتم که بنویسم، میر عشق، خون آبی، بادبادکهای رنگی، سلطان و سیاه، نقل سرچشمه، آن ستاره خواب چندم زمین است و... به عنوان بازیگر حضور داشته است و نمایش‌های عطش خورشید، میر عشق، آخرین مرثیه‌های شاهپور را کارگردانی کرده و موفق به کسب جوایز بسیاری نیز شده است   

بازیگران: احسان عباسی