افشین سنگ چاپ

افشین سنگ چاپ

افشین سنگ چاپ بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر اهل ایران است.او در فیلم های سینمایی بسیاری همچون درخونگاه، شام عاشقانه سه نفره، جیب بر خیابان جنوبی، بی پولی و حوالی اتوبان حضور داشته است.