بهزاد خلج

بهزاد خلج

بهزاد خلج سابقه بازی در فیلم های سینمایی آفتاب نیمه شب/ محکومین/ سریال های : مانکن/ میدان سرخ را دارد.