سهیل مستجابیان

سهیل مستجابیان

سهیل مستجابیان، بازیگر سینما و تلویزیون، در فیلم سینمایی بی حسی موضعی فعالیت داشته است.