فرید سماواتی

فرید سماواتی

فرید سماواتی، هنرپیشه و دستیار کارگردان است. او به عنوان بازیگر در فیلم های سینمایی دربند، کوچه ملی، دریا موج کاکا و به عنوان دستیار اول کارگردان در فیلم سینمایی پنج ستاره حضور داشته است.