مارین ون هولک

مارین ون هولک

مارین ون هولک در آکادمی موسیقی و هنرهای نمایشی لندن و مدرسه موسیقی و درام گیلدهال بعنوان یک بازیگر تعلیم دیده است. مارین پس از فارغ التحصیل شدن در گستره بین الملل به بازیگری در تئاتر، تلویزیون، رادیو و فیلم پرداخته است. به طور مشخص او در مجموعه شاهد ساکت بازی کرده است و علاوه بر این مارین کمپانی تئاتر خودش را با نام «آلیس را ملاقات کن» تأسیس کرده است که در آن اجراهایی با تجربیات منحصر به سایت (Site-specific) تولید می کند. مارین با کمپانی آلیس را ملاقات کن اجراهایی را که در یک خانه قایقی، سایت یک ساختمان و یک پناهگاه زیرزمینی استقرار یافته اند نوشته و کارگردانی کرده است. مارین همین طور کارهایی را برای فستیوال های والت (Vault)، استاندون (Standon Calling Festival) و بتر بنکساید (Better Bankside Festival) انجام داده است.