محمد فیلی

محمد فیلی

محمد فیلی حقیقی خرم آبادی فرد بازیگر ایرانی است. وی در سال ۱۳۲۹ در شهر شیراز متولد شد. از مهم ترین سریال های تلویزیونی که وی تاکنون بازی کرده است سریال های دردسر های والدین ، چهار دیواری ، گسل ، روزی روزگاری و مختارنامه است. فیلی در چندین فیلم سینمایی از جمله ع ش ق، روز شیطان و پایان خدمت نیز نقش آفرینی داشته است.