مهدی فقیه

مهدی فقیه

مهدی فقیه بازیگر ایرانی متولد شیراز است. او در فیلم های سینمایی بسیاری همچون تا آمدن احمد، در مدت معلوم، ناخواسته و آینه شمعدون حضور داشته است.