هادی شیخ الاسلامی

هادی شیخ الاسلامی

هادی شیخ الاسلامی به عنوان بازیگر در فیلم های سبنمایی فلامینگو/ زوزه مرد و گلدن تایم حضور داشته است.