مجید مافی

مجید مافی

مجید مافی در فیلم سینمایی تکخال به عنوان نویسنده و کارگردان و در فیلم سینمایی شهرزاد و سریال سه جلد به عنوان دستیار کارگردان حضور داشته است.

دانلود سریال جزیره
دانلود سریال میدان سرخ
دانلود سریال خاتون