مجید مافی

مجید مافی

تولد : نامشخص
سن : نامشخص
قد : نامشخص

مجید مافی در فیلم سینمایی تکخال به عنوان نویسنده و کارگردان و در فیلم سینمایی شهرزاد و سریال سه جلد به عنوان دستیار کارگردان حضور داشته است.