محمدرضا رحمانی

محمدرضا رحمانی

تولد : نامشخص
سن : نامشخص
قد : نامشخص

محمدرضا رحمانی متولد تاکستان، کارگردان و فیلم نامه نویس اهل ایران است. او کارگردانی فیلم های گاهی، عروسک، دلخون، ستایش و پری سا را برعهده داشته است.