دسته: جیران

دانلود قسمت پانزدهم سریال جیران 15

دانلود قسمت پانزدهم سریال جیران 15 بروز‌ شده دانلود قانونی

«زنهار که طراز و طریقت گم شده و مجاز و حقیقت به هم آمیخته. سهم رعیت کابوس است و سهم سلطان تخت طاووس. کجاست تدبیر کریم خان که تاج شاهی پس بگیرد از ما ندانم کارها؟ کجاست شمشیر نادر که انتقام بکشد از ما خراب کارها؟ مملکت آشفته است و امیرکبیر در گور خفته است. هر نامی آبستن ننگ است و هر صلحی آبستن جنگ. آدمیزاد قبله عالم هم که باشد پناه می خواهد. قلعه ای می خواهد که جان پناهش باشد. برای اولاد آدم هیچ قلعه ای محکم تر از عشق نیست. بدهید همه جا جار بزنند که: ایهالناس! دیروز در حوالی تجریش، پادشاه شما عاشق شد…»

این ویدئو در 5 کیفیت مختلف قابل دانلود می باشد.

 • 29 اردیبهشت 1401
 • 0
دانلود فیلم
دانلود قسمت چهاردهم سریال جیران 14

دانلود قسمت چهاردهم سریال جیران 14 بروز‌ شده دانلود قانونی

حضور بی اجازه خدیجه چهریقی و پسرش عباس میرزا در مراسم جشن عروسی ملک زاده آشوب به پا می کند. شاه از این گستاخی بی تاب است و جیران که هنوز زیر و بم توطئه های پنهان و آشکار دربار را نمی داند پذیرای خدیجه می شود.

این ویدئو در 5 کیفیت مختلف قابل دانلود می باشد.

 • 24 اردیبهشت 1401
 • 0
دانلود فیلم
دانلود قسمت سیزدهم سریال جیران 13

دانلود قسمت سیزدهم سریال جیران 13 دانلود قانونی

سر انجام روز جشن عروسی می‌رسد و این مراسم فرصتی است تا صدراعظم نقشه‌اش را برای انتخاب ولیعهد عملی کند. از طرف دیگر مسابقه کشتی برای انتخاب پهلوان تبدیل به رقابتی فراتر از کشتی می‌شود و عرصه‌ای که سیاوش و شاه مواجه شوند …

این ویدئو در 5 کیفیت مختلف قابل دانلود می باشد.

 • 16 اردیبهشت 1401
 • 0
دانلود فیلم
دانلود قسمت دوازدهم سریال جیران 12

دانلود قسمت دوازدهم سریال جیران 12 بروز‌ شده دانلود قانونی

صدراعظم برای راضی کردن ملک‌زاده نقشه‌ای دارد که توسط تاجی باید اجرا شود، اما تاجی از صدراعظم چه امتیازی می‌خواهد؟

این ویدئو در 5 کیفیت مختلف قابل دانلود می باشد.

 • 9 اردیبهشت 1401
 • 0
دانلود فیلم
دانلود قسمت یازدهم سریال جیران 11

دانلود قسمت یازدهم سریال جیران 11 بروز‌ شده دانلود قانونی

«زنهار که طراز و طریقت گم شده و مجاز و حقیقت به هم آمیخته. سهم رعیت کابوس است و سهم سلطان تخت طاووس. کجاست تدبیر کریم خان که تاج شاهی پس بگیرد از ما ندانم کارها؟ کجاست شمشیر نادر که انتقام بکشد از ما خراب کارها؟ مملکت آشفته است و امیرکبیر در گور خفته است. هر نامی آبستن ننگ است و هر صلحی آبستن جنگ. آدمیزاد قبله عالم هم که باشد پناه می خواهد. قلعه ای می خواهد که جان پناهش باشد. برای اولاد آدم هیچ قلعه ای محکم تر از عشق نیست. بدهید همه جا جار بزنند که: ایهالناس! دیروز در حوالی تجریش، پادشاه شما عاشق شد…»

این ویدئو در 5 کیفیت مختلف قابل دانلود می باشد.

 • 1 اردیبهشت 1401
 • 0
دانلود فیلم
دانلود قسمت دهم سریال جیران 10

دانلود قسمت دهم سریال جیران 10 بروز‌ شده دانلود قانونی

میرزا آقاخان از مهدعلیا ملک زاده را برای پسرش میرزا کاظم خواستگاری می کند. ملک زاده که همچنان عزادار مرگ امیرکبیر است با مادر مخالفت می کند. تاجی به ملک زاده توصیه می کند تا از جیران بخواهد کمکش کند و شاه را ترغیب کند تا به میرزا آقاخان جواب رد بدهد، اما مگر به راحتی می توان سد راه مهدعلیا شد؟

این ویدئو در 5 کیفیت مختلف قابل دانلود می باشد.

 • 25 فروردین 1401
 • 0
دانلود فیلم
دانلود قسمت نهم سریال جیران 9

دانلود قسمت نهم سریال جیران 9 بروز‌ شده دانلود قانونی

جیران که توانسته حرفش را به کرسی بنشاند همراه شاه به اردوی شکار می‌رود، اما او برای شکار نیامده است. بدعت جیران در کاخ ولوله انداخته. عباس میرزا برادر ناتنی شاه، حاکم قم است ولی مادرش، خدیجه چهریقی، سودای پادشاهی پسر را در سر می‌پروراند. اما خواجه روشن کیست و سر در آخور چه کسی دارد؟

این ویدئو در 5 کیفیت مختلف قابل دانلود می باشد.

 • 19 فروردین 1401
 • 0
دانلود فیلم
دانلود قسمت هشتم سریال جیران 8

دانلود قسمت هشتم سریال جیران 8 بروز‌ شده دانلود قانونی

صدراعظم برای محکم تر کردن جایگاهش به فکر این است که ملک زاده را برای پسرش میرزا کاظم خواستگاری کند. سیاوش هم به قراول خانه بر می گردد و قرار است جزو ملازمان شاه به شکار بروند. جیران که به این موضوع پی می برد نگران می شود. آیا سیاوش نقشه ای دارد؟…

این ویدئو در 5 کیفیت مختلف قابل دانلود می باشد.

 • 12 فروردین 1401
 • 0
دانلود فیلم
دانلود قسمت هفتم سریال جیران 7

دانلود قسمت هفتم سریال جیران 7 بروز‌ شده دانلود قانونی

طبق وعده بعد از اینکه جیران خلعت سرخ به سر کرد سیاوش از زندان ازاد می شود. سلمان از او می خواهد به قراول ها بپیوندد. سیاوش نمی پذیرد و اندوهگین و خشمگین از ستمی که به او رفت به کوهسار برمی گردد. در آنجا ننه آشوب می گوید باید برگردد به کاخ….

این ویدئو در 5 کیفیت مختلف قابل دانلود می باشد.

 • 5 فروردین 1401
 • 0
دانلود فیلم
دانلود قسمت ششم سریال جیران 6

دانلود قسمت ششم سریال جیران 6 بروز‌ شده

سلمان که به وجود سیاوش پی برده کمین می کند تا او را دستگیر کند. از طرف دیگر شاه منتظر است تا جیران خلعت سرخ به سر کند اما جیران همچنان طفره می رود.

این ویدئو در 5 کیفیت مختلف قابل دانلود می باشد.

 • 26 اسفند 1400
 • 0
دانلود فیلم
دانلود قسمت پنجم سریال جیران 5

دانلود قسمت پنجم سریال جیران 5 بروز‌ شده دانلود قانونی

جیران را به محضر قبله عالم می‌برند، اما شاه این جیران غمگین دلمرده را نمی‌خواهد. پس او را مرخص می‌کند تا روزی که سر صف سلام به نشانه همدلی با شاه، شال سرخ به سر کند. سیاوش می‌رسد اما جیران رفته است ؟ کجا؟ به دربار شاه...

این ویدئو در 5 کیفیت مختلف قابل دانلود می باشد.

 • 20 اسفند 1400
 • 0
دانلود فیلم
دانلود قسمت چهارم سریال جیران 4

دانلود قسمت چهارم سریال جیران 4 بروز‌ شده دانلود قانونی

سیاوش در بازگشت از پنج سنگ در کاروانسرایی اطراق می کند. همزمان کاروانی که سارای گرجی را به تهران می برند نیز سر می رسد. شب عده ای سارق به کاروانسرا حمله می کنند. سیاوش جان سارا را نجات می دهد اما خود زخمی می شود. جیران بیقرار است. او نمی خواهد به دربار شاه برود اما مگر کسی می تواند به درخواست شاه جواب رد بدهد؟

این ویدئو در 5 کیفیت مختلف قابل دانلود می باشد.

 • 12 اسفند 1400
 • 0
دانلود فیلم