امیرعباس توفیقی

امیرعباس توفیقی

تولد : نامشخص
سن : نامشخص
قد : نامشخص

امیرعباس توفیقی به عنوان بازیگر در فیلم های خیابان آرام، آخرین نقش و مجموعه نمایش خانگی جیران حضور داشته است.