بردیا گودرزی

بردیا گودرزی

تولد : نامشخص
سن : نامشخص
قد : نامشخص

بردیا گودرزی در سریال های سفر در خانه و ساخت ایران 3 حضور داشته است.