حسام شجاعی

حسام شجاعی

تولد : نامشخص
سن : نامشخص
قد : نامشخص

حسام شجاعی در آثاری همچون نسترن های وحشی، پل خواب، خنده های آتوسا، دربست آزادی، آقای الف، تلفن همراه رییس جمهور به عنوان بازیگر و مجری طرح حضور داشته است.

مجموعه آثار