سامان مهکویه

سامان مهکویه

تولد : نامشخص
سن : نامشخص
قد : نامشخص

سامان مهکویه تجربه حضور در مجموعه نمایش خانگی یاغی را دارد.