سانای امیرآبادی

سانای امیرآبادی

تولد : نامشخص
سن : نامشخص
قد : نامشخص

سانای امیرآبادی به عنوان بازیگر در سریال نیسان آبی حضور داشته است.

مجموعه آثار