سعیده عرب

سعیده عرب

تولد : نامشخص
سن : نامشخص
قد : نامشخص

سعیده عرب هنرپیشه اهل ایران است. او در آثار بسیاری همچون پرچم های قلعه کاوه، پریا، یوسف پیامبر، بوتیک و واکنش پنجم نقش آفرینی داشته است.