شهاب کرلو

شهاب کرلو

تولد : نامشخص
سن : نامشخص
قد : نامشخص

شهاب کرلو به عنوان هنرپیشه در مجموعه نمایش خانگی یاغی حضور داشته است.