عرفان ناصری

عرفان ناصری

عرفان ناصری هنرپیشه اهل ایران است.او در آثاری همچون گنج روان، جشن دلتنگی، سد معبر، سگ جون و طبقه حساس به عنوان بازیگر حضور داشته است.