علی اشمند

علی اشمند

تولد : نامشخص
سن : نامشخص
قد : نامشخص

علی اشمند به عنوان بازیگر در مجموعه نمایش خانگی جیران حضور داشته است.