مهرداد خانی

مهرداد خانی

تولد : نامشخص
سن : نامشخص
قد : نامشخص

مهرداد خانی به عنوان هنرپیشه در مجموعه نمایش خانگی یاغی و سریال روزگار حضور داشته است.