نادر شهسواری

نادر شهسواری

تولد : نامشخص
سن : نامشخص
قد : نامشخص
یوگرافی نادر شهسواری

نادر شهسواری بازیگر سینما و تلویزیون اهل ایران، در آثاری همچون شنای پروانه، آخرین ماشین دنیا و من آبادان رفتم جنگ حضور داشته است.