نیلوفر شهفری

نیلوفر شهفری

تولد : نامشخص
سن : نامشخص
قد : نامشخص

نیلوفر شهفری هنرپیشه است و در آثاری همچون فیلم های سینمایی ماجرای نیمروز - رد خون، شنای پروانه و مجموعه نمایش خانگی یاغی حضور داشته است.