پونه عاشورپور

پونه عاشورپور

تولد : نامشخص
سن : نامشخص
قد : نامشخص

پونه عاشورپور سابقه نقش آفرینی در مجموعه نمایش خانگی جادوگر را دارد.