پیام احمدی نیا

پیام احمدی نیا

تولد : نامشخص
سن : نامشخص
قد : نامشخص

پیام احمدی نیا هنریپشه اهل ایران است. او در سریال تلویزیونی آسپرین، فیلم سینمایی لونه زنبور، صحنه زنی و سریال تلویزیونی لژیونر فعالیت داشته است.