کیمیا باباییان

کیمیا باباییان

تولد : نامشخص
سن : نامشخص
قد : نامشخص
کیمیا بابائیان متولد 1365 در اصفهان است. او در چند کار تلویزیونی مانند من نه منم و فرزندان ایران به عنوان بازیگر، دستیار و منشی فعالیت داشت.