دسته: هفت

دانلود سریال هفت – هفت معما، هفت جنایت، یک راز

دانلود سریال هفت – هفت معما، هفت جنایت، یک راز

درباره 7 دوست از دانشگاه است که گروهی درست کرده اند و می گویند: «دوست بازی می کنیم، حق با ماست، اگر بزنند می زنیم، اگر بکشند کشته می شویم، تا آخر می میریم، اما می میریم. نه ببخش، نه مات...

قسمت 11 سریال هفت اضافه شد