دانلود سریال زخم کاری انتقام فصل ۱ تا ۳ کامل دانلود قانونی

دانلود سریال زخم کاری انتقام فصل ۱ تا ۳ کامل

ملکی یکی از مدیران یک شرکت موفق است که توسط ریزآبادی اداره می شود. ریزآبادی به او دستور می دهد تا با نروژی ها درباره یک معامله بزرگ نفتی مذاکره کند. پس از امضای قرارداد ، نروژی ها می خواهند مبلغ قرارداد را انتقال دهند ، که من

قسمت 2 سریال زخم کاری انتقام اضافه شد