دسته: قبله عالم

دانلود قسمت دوم سریال قبله عالم ۲

دانلود قسمت دوم سریال قبله عالم ۲

خلاصه داستان: در شفاخانه دربار ناصری، طبیب مخصوص شاه، خشایارالسلطنه، در حال آزمایش است تا اکسیری برای شاه بسازد … اکسیر جوانی …

این ویدئو در 5 کیفیت مختلف قابل دانلود می باشد.

دانلود سریال قبله عالم قسمت ۱ تا ۲۰ به صورت یکجا

دانلود سریال قبله عالم قسمت ۱ تا ۲۰ به صورت یکجا

در شفاخانه دربار ناصری، طبیب مخصوص شاه، خشایارالسلطنه، در حال آزمایش است تا اکسیری برای شاه بسازد… اکسیر جوانی…

قسمت 7 سریال قبله عالم اضافه شد

دانلود سریال قبله عالم قسمت هفتم ۷

دانلود سریال قبله عالم قسمت هفتم ۷

فیلمی که شاه در فضای مجازی منتشر کرده، باعث تفریح مردم شده است. ظل الدوله که می بیند دیگر از چشم شاه افتاده و افشین جای او را گرفته نقشه ای می کشد تا رقیب را از میدان به در کند، غافل از این که حوادث دیگری در کمین شاه و خاندان قاجار است...

این ویدئو در 5 کیفیت مختلف قابل دانلود می باشد.

دانلود قسمت چهارم ۴ سریال قبله عالم

دانلود قسمت چهارم ۴ سریال قبله عالم

مادر جان؛ این همه زن را مرخص بفرمایید تا اندرونی کاخ خلوت شود؛ پدر سوخته‌ها مضمون کوک میکنن قبله عالم را هوس‌باز جلوه دهند؛ این پدرسوخته حرف که میزند، ما دلمان غنج میرود برای شنیدن زنگ صدای خودمان…

این ویدئو در 5 کیفیت مختلف قابل دانلود می باشد.

دانلود قسمت سوم ۳ سریال قبله عالم

دانلود قسمت سوم ۳ سریال قبله عالم

مادر جان؛ این همه زن را مرخص بفرمایید تا اندرونی کاخ خلوت شود؛ پدر سوخته‌ها مضمون کوک میکنن قبله عالم را هوس‌باز جلوه دهند؛ این پدرسوخته حرف که میزند، ما دلمان غنج میرود برای شنیدن زنگ صدای خودمان…

این ویدئو در 5 کیفیت مختلف قابل دانلود می باشد.